Informace o táborech

Milí táborníci a vážení rodiče,

Honšú, Kjúšú, Hokaidó, Šikokú. Čtyři slova, která nám můžou znít cize. Ostrovy, o které se rozbíjí příboj Pacifiku a za kterými na východě vychází slunce. Pojď s námi objevit zemi samurajů, květů sakury a jedinečných tradic. Čeká Tě Japonsko, stačí se vypravit s námi na cestu…

Přihláška na turnusy

Zveme Vás na letní stanové tábory do Hostýnských vrchů – na táborové středisko Archa. Přihlašování začíná na této stránce 1. března ve 20:00.

Tábory letos pořádáme pro dvě věkové kategorie:

 

a) Velké turnusy

Tzv. „velké turnusy“ mají kapacitu 64 dětí. Pobyty pořádáme společně pro kluky a holky. Výjimkou je jen 4. turnus, který je určený pouze pro kluky – nejlépe ministranty.

  • 1. turnus 6. 7. 2020 – 18. 7. 2020 – hl. vedoucí Tomáš Matoušek z Nedakonic /turnus dříve vedla Radka Těšíková/
  • 2. turnus 19. 7. 2020 – 1. 8. 2020 – hl. vedoucí Jakub Holešínský z Mutěnic /turnus dříve vedl Milan Janás/
  • 3. turnus 2. 8. 2020 – 15. 8. 2020 – hl. vedoucí Vojtěch Ferby z Pasohlávek
  • 4. turnus 16. 8. 2020 – 29. 8. 2020 – hl. vedoucí Josef Hurt z Loukova /turnus dřív vedl Ondřej „Atom“ Elbel/

Věková hranice pro přihlášení na velké turnusy

9 – 14 let, na 4. (ministrantského turnusu) je spodní věková hranice snížena na 8 let.

Dítě spodní věkovou hranici splňuje i v případě, že má 9. narozeniny (resp. 8. v případě ministrantského turnusu) v průběhu tábora.Dítě horní věkovou hranici splňuje i v případě, že má 15. narozeniny v průběhu tábora.

 

b) Aršata

Od roku 2019 pořádáme také tábory pro nejmenší děti – Aršata. Děti mohou během 6 dnů strávených na Arše poznat nové kamarády, vyzkoušet si život táborníka, naučit se základy nejen táborových dovedností, zažít netušená dobrodružství a také skrze krásu stvoření a táborové společenství zakusit Boží blízkost.

Tábor je určen pro 32 dětí (16 kluků, 16 holek) ve věku 5 až 8 let, které jsou schopny samostatně zvládnout základní hygienu (utřít se na wc, vyčistit zuby, převléct se). Děti spí ve stanech, ráno chodí na rozcvičku (i do tůňky, umožňuje-li to počasí a odvaha dětí) či denně slaví mši svatou – program je klasický táborový s přihlédnutím k věku dětí.

  • 30.6. 2020 (v podvečer) – 5. 7. 2020 – hl. vedoucí Ondřej Loučka (onLo) ze Vsetína

Věková hranice pro přihlášení na Aršata

dolní – 5 let (v den nástupu na tábor)

horní – 8 let včetně (v poslední táborový den)

Přihlašovací systém spouštíme v neděle 1. března ve 20 hodin na našich internetových stránkách. Prosíme, vyplňte pečlivě aktuální informace – zvláště kontaktní email. S přihlašováním nečekejte, kapacita je omezená (64 dětí, resp. 32 dětí na Aršata).

S otázkami k přihlašování nebo placení se obracejte na naší ekonomku paní Jarmilu Mohylovou (tel. 734 435 174, e-mail: archa.rajnochovice@centrum.cz). Bližší informace k táborovému řádu Vám za vedoucí rád poskytne Ondřej „Atom“ Elbel na e-mailu: ondrej.elbel@gmail.com., bližší informace k Aršatům Vám rád poskytne Ondřej Loučka na e-mailu: onlo@seznam.cz.

Informace ke stornopoplatkům: Přihláška dítěte propadá, pokud nebude dva měsíc před táborem zaplacena. Na jeho místo se pak dostane náhradník. V případě pozdější odhlášky budeme nuceni účtovat stornopoplatek ve výši 25% účastnického poplatku. Stornopoplatek se netýká odhlášení ze zdravotních důvodů – v tom případě ale potřebujeme lékařské potvrzení.

Na našich stránkách si přečtěte táborový řád, který na turnusech dodržujeme. Najdete v něm taky informace o našem táborovém dni nebo základní pravidla, bez kterých se tábor neobejde. Pokud by dítě táborový řád porušovalo, můžeme ho v krajním případě z tábora vyloučit.

Už teď vás chceme poprosit, abyste děti na tábor přivezli a po táboře zase odvezli ve stanoveném termínu. Dřívější či pozdější příjezdy a odjezdy bohužel nejsou možné. Návštěvy v průběhu tábora nejsou povoleny – o to více potěší psaný dopis.

Zobrazit táborový řád

Cena tábora je u tzv. Velkých turnusů v roce 2020 3.700 Kč.

Každý rok nabízíme tyto slevy:

  • Sleva 350 Kč pro členy spolku SARKANDER (podmínkou je zaplacený členský příspěvek 50,- Kč/dítě/kalendářní rok) = cena 3.350 Kč
  • Sleva 300 Kč u rodin, které mají 4 nebo 5 nezaopatřených dětí = cena 3.400 Kč
  • Sleva 500 Kč u rodin, které mají 6 a více nezaopatřených dětí = cena 3.200 Kč
  • Slevy se nesčítají (s dalšími dotazy se obraťte na paní Mohylovou).

Cena tábora Aršata v roce 2020 je 1.900 Kč za dítě (slevy se v tomto případě neuplatňují).

Prosba o sponzorské dary

Dlouhodobě se snažíme udržet co nejnižší cenu našich táborů. Pokud byste měli možnost přidat k ceně tábora sponzorský dar, může to pomoci snížit cenu vícečlenným rodinám, které by si jinak tábor nemohly dovolit. Budeme za to velmi vděčni. Kromě finančních darů nám pomohou také dary do kuchyně, výtvarné či kancelářské potřeby. Budeme rádi i za pomoc formou brigády pro Archu, náš táborový areál se stále rozvíjí a velice nám pomůže, když přijedete pomoct prací. Pro více informací se obraťte na našeho správce – pana Kopečného – telefon: 776 857 448.

 

Prosba závěrem

T. S. Archa je pobočným spolkem dětí a mládeže, Sarkander, z. s. Spolek má v současné době asi 3.278 členů. Sarkander, z. s. je neziskovou organizací, která finančně pomáhá při práci s dětmi a mládeží, jejímž cílem je podpora a organizace volnočasových aktivit. Spolek je závislý na dotačních programech státní podpory MŠMT, díky kterým je možné realizovat táborovou činnost. Při rozdělování finančních prostředků od ministerstev se přihlíží také k počtu členů spolku. Alespoň 70% z nich pak musí být mladší 26 let. Členy spolku Sarkander, z. s. se můžete stát i vy. Přihlášku najdete zde. Základní povinnost, která vyplývá z členství, je placení členských příspěvků. Minimální členský příspěvek činí 50,- Kč na jednoho člena a rok, hradí se 1x ročně za každého člena spolku, nejlépe bankovním převodem na číslo účtu Sarkander, z. s. Číslo účtu: 123646848/0300.

Na všechny táborníky se už teď moc těšíme.

Zdraví a požehnání pro celou rodinu vyprošuje

P. Jiří Pospíšil, celý tým z Archy a všichni vedoucí

Činnost sarkander, z. s. podpořena z programu státní podpory práce s dětmi a mládeží.