Skip to main content

Vážení rodiče a milí táborníci

Přihláška na turnusy

Zveme Vás na letní stanové tábory do Hostýnských vrchů – na táborové středisko Archa.

Tábory letos pořádáme pro dvě věkové kategorie:

 

a) Velké turnusy

Tzv. „velké turnusy“ mají kapacitu 64 dětí. Pobyty pořádáme společně pro kluky a holky. Výjimkou je jen 4. turnus, který je určený pouze pro kluky – nejlépe ministranty.

  • 1. turnus 7. 7. 2024 – 20. 7. 2024 – hl. vedoucí Vojta Matoušek
  • 2. turnus 21. 7. 2024 – 3. 8. 2024 – hl. vedoucí Vendy Fremlová
  • 3. turnus 4. 8. 2024 – 16. 8. 2024 – hl. vedoucí Štěpán Dulava
  • 4. turnus 18. 8. 2024 – 31.8. 2024 – hl. vedoucí Jakub Sládeček

Věková hranice pro přihlášení na velké turnusy

Na „velké turnusy“ zveme děti mezi devíti a čtrnácti lety, na 4. (ministrantském turnusu) je spodní věková hranice snížena na 8 let. Dítě spodní věkovou hranici splňuje i v případě, že má 9. narozeniny (resp. 8. v případě ministrantského turnusu) v průběhu tábora. Na tábor přijímáme i děti, které během turnusu oslaví 15. narozeniny.

 

b) Aršata

Také v roce 2024 budeme, dá-li Pán, pořádat tábor pro nejmenší děti – Aršata.

Tábor je určen pro 40 dětí (20 kluků, 20 holek) ve věku 5 až 8 let, které jsou schopny samostatně zvládnout základní hygienu (utřít se po použití wc, vyčistit si zuby, převléct se). Děti spí ve stanech, ráno chodí na rozcvičku a denně slaví mši svatou – program je klasický táborový s přihlédnutím k věku dětí.

  • 30.6. 2024 – 5. 7. 2024 – hl. vedoucí  Ondřej Loučka (onLo)

Přihlašovací systém spouštíme 1. března ve 18 hodin na našich internetových stránkách (http://archa.ado.cz/). Prosíme, vyplňte pečlivě aktuální informace – zvláště kontaktní e-mail. S přihlašováním nečekejte, kapacita je omezená (64 dětí, resp. 40 dětí u Aršat).

V letošním roce využijeme přihlašovací systém, který můžete znát z přihlašování na Sněženky. Po odeslání přihlášky Vám na e-mail přijde automatická odpověď, že jsme Vaši přihlášku zaevidovali. Až v druhém e-mailu se dozvíte, jestli s Vaším dítětem počítáme nebo jsme ho zařadili mezi náhradníky. Zároveň Vás vyzveme, abyste nám poslali poštou podepsaný formulář o přihlášení dítěte. Na začátku dubna Vám pak rozešleme informace o placení tábora (bude-li Vaše dítě přijato).

Přihláška dítěte propadá, pokud nebude měsíc před táborem zaplacena. Na jeho místo se pak dostane náhradník. V případě pozdější odhlášky budeme nuceni účtovat stornopoplatek ve výši 25 % účastnického poplatku. Stornopoplatek se netýká odhlášení ze zdravotních důvodů – v tom případě ale potřebujeme lékařské potvrzení.

S otázkami k přihlašování nebo placení se obracejte na naši ekonomku paní Jarmilu Mohylovou (tel. 573 371 215, e-mail: archa@ado.cz). Bližší informace k táborovému řádu Vám za vedoucí rád poskytne Ondřej Buchta na e-mailu: hlavni.arsak@gmail.com

 

Na našich stránkách si přečtěte táborový řád, který na turnusech dodržujeme. Najdete v něm taky informace o našem táborovém dni nebo základní pravidla, bez kterých se tábor neobejde. Pokud by dítě táborový řád porušovalo, můžeme ho v krajním případě z tábora vyloučit.

Už teď vás chceme poprosit, abyste děti na tábor přivezli a po táboře zase odvezli ve stanoveném termínu. Dřívější či pozdější příjezdy a odjezdy bohužel nejsou možné. Návštěvy v průběhu tábora nejsou povoleny – o to více potěší psaný dopis (na Aršata dopisy ani pohledy neposílejte, vzhledem k délce tábora pravděpodobně nestihnou být včas doručeny).

Zobrazit táborový řád

Cena velkých turnusů v letošním roce je 4.000 Kč.

  • Sleva 400 Kč pro členy spolku SARKANDER (podmínkou je zaplacený členský příspěvek 50,- Kč/dítě/kalendářní rok) = cena 3.600 Kč

Cena tábora Aršata v letošním roce je 2.000 Kč. Slevy se v případě Aršat neuplatňují

Prosba o sponzorské dary

Dlouhodobě se snažíme udržet co nejnižší cenu našich táborů. Pokud byste měli možnost přidat k ceně tábora sponzorský dar, může to pomoci snížit cenu vícečlenným rodinám, které by si jinak tábor nemohly dovolit. Budeme za to velmi vděčni. Kromě finančních darů nám pomohou také dary do kuchyně, výtvarné či kancelářské potřeby. Budeme rádi i za pomoc formou brigády pro Archu, náš táborový areál se stále rozvíjí a velice nám pomůže, když přijedete pomoct prací. Pro více informací se obraťte na našeho správce – Lukáše Lysáčka – telefon: 777 128 724

 

Prosba závěrem

T. S. Archa je pobočným spolkem dětí a mládeže, Sarkander, z. s. Spolek má v současné době asi 3.278 členů. Sarkander, z. s. je neziskovou organizací, která finančně pomáhá při práci s dětmi a mládeží, jejímž cílem je podpora a organizace volnočasových aktivit. Spolek je závislý na dotačních programech státní podpory MŠMT, díky kterým je možné realizovat táborovou činnost. Při rozdělování finančních prostředků od ministerstev se přihlíží také k počtu členů spolku. Alespoň 70% z nich pak musí být mladší 26 let. Členy spolku Sarkander, z. s. se můžete stát i vy. Přihlášku najdete zde. Základní povinnost, která vyplývá z členství, je placení členských příspěvků. Minimální členský příspěvek činí 50,- Kč na jednoho člena a rok, hradí se 1x ročně za každého člena spolku, nejlépe bankovním převodem na číslo účtu Sarkander, z. s. Číslo účtu: 123646848/0300.

Na všechny táborníky se už teď moc těšíme.

Zdraví a požehnání pro celou rodinu vyprošuje

P. Jiří Šůstek, celý tým z Archy a všichni vedoucí

Činnost sarkander, z. s. podpořena z programu státní podpory práce s dětmi a mládeží.